Nova Junta del Consell d’Estudiants de l’Escola d’Enginyeria de la UAB

El passat dia 30 de setembre es va celebrar la primera reunió del Consell d’Estudiants de l’Escola d’Enginyeria. En aquesta primera reunió es va constituir el plenari del Consell d’Estudiants, format per tots els delegats i delegades dels diferents grups-classe, els representants o juntaris de la Junta d’Escola i els claustrals.

Es va escollir la nova junta per al proper curs 2016/17 i els representants de l’Escola d’Enginyeria al CEUAB (Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona).

També es van constituir les comissions i es van crear de noves. Així, la Comissió Assessora, la Comissió de la #MEMEnginy, la Comissió d’Activitats, la Comissió de Comunicació i Infraestructures, la Comissió del Game of Graus i la Comissió Reguladora.

La reunió va servir, per altra banda, per conèixe’ns tots els representants i establir les bases per començar a treballar de cara al proper curs.