Category

Consell d’Estudiants

Albert Gil López | Escola d'Enginyeria
MEMEnginy

Què suposa la #MEMEnginy16?

#MEMEnginy és la trobada anual de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona la qual te per objectius buscar noves oportunitats, fer xarxa i treballar en comunitat. L’organitzem des del Consell d’Estudiants d’Enginyeria, conjuntament amb el suport de l’Escola…

Continue reading